گیشه ها مناسب جهت استفاده در بانک ها. صرافی ها. بورس و دفاتر هواپیمایی میباشند

امکان قرار دادن درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق.تلفن و شبکه به قسمت زیرین صفحه میز وجود دارد.

بست سیم گیرتاش جهت جمع اوری سیم های اضافه زیر میز.

امکان قرار دادن فایل و کمد در زیر میز برای قرار دادن لوازم و نوشت افزار.

هم چنین امکان ارتباط رودر رو بین ارباب رجوع و متصدی  منطبق با تعاریف تکریم ارباب رجوع.

دارای صفحه ی جلوی کانتر جهت استفاده ی ارباب رجوع برای نوشتن.